1. Vrsta Vaše župe:
a) Gradska, b) prigradska, c) seoska

2. Spol:
a) žensko
b) muško

3. Koje ste životne dobi?
a) manja od 15 godina
b) od 16 do 20 godina
c) od 21 do 35 godina
d) od 36 do 55 godina
e) od 56 i više godina

4. Koliko često sudjelujete na svetoj misi?
a) svake nedjelje
b) jednom ili dva puta  mjesečno
c) nekoliko puta godišnje
d) vrlo rijetko ili nikada

5. Ako redovito idete na sv. misu, zbog čega idete?

6. Ako ne idete redovito, zbog čega ne idete?

7. Smatrate li da se u vašoj župnoj zajednici svim vjernicima nudi dovoljno mogućnosti za uključivanje i sudjelovanje?  DA  NE

8. Osim sudjelovanja na sv. misi, jeste li aktivno uključeni u neki oblik župnog života (mogućnost više odgovora):
a) ministrant
b) čitač
c) predmolitelj/ica
d) pjevač
e) član pastoralnog ili ekonomskog vijeća
f) član neke zajednice ili pokreta u župi
g) katehist ili animator
h) uređenje crkve (remeta, sakristan/-anka, …)
i) ostalo _________________

9. Ako ste uključeni u jedan od prethodno navedenih oblika, ukratko iznesite svoje iskustvo…

10. Ako niste uključeni, biste li se željeli uključiti i u koju aktivnost…

11. Kako biste opisali svoju župnu zajednicu
a) prilično tradicionalna (misa, pobožnosti, sakramenti)
b) otvorena za nove pastoralne inicijative i različite potrebe ljudi
c) i  jedno i drugo

12. Koje su najveće prednosti vaše župne zajednice?

13. Koji su najveći nedostatci vaše župne zajednice?

14. Što bi, po vašem sudu, trebalo još više ostvarivati u župi? (mogućnost više odgovora)
a) redovitija katehetska pouka za djecu
b) temeljitija priprema za sakrament potvrde
c) sustavan rad s mladima nakon potvrde
d) bračni i obiteljski pastoral
e) animiranje molitvenih zajednica i crkvenih udruga
f) pastoralna briga za starije i nemoćne
g) Organiziranje hodočašća
h) ostalo _________________________

15. Posvećuje li se u vašoj župi posebna briga za ljude u potrebi (siromašne, osamljene, beskućnike, ovisnike…)? DA  NE

16. Što bi župa, po vašem sudu, mogla za njih učiniti?

17. Biste li se osobno uključili u karitativni rad vaše župe ili neki drugi oblik volontiranja? Na koji način?

18. Koje dobre osobine zapažate kod svog župnika? (mogućnost više odgovora)
a) redovitost i točnost u obavljanju župničkih dužnosti
b) otvorenost i susretljivost
c) jednako uvažavanje svih vjernika
d) čovjek duha Božjega
e) dobar propovjednik
f) dostojanstveno slavljenje svete mise i ostalih sakramenata
g) briga za urednost crkve i crkvenog okoliša
h) dobar organizator
i) ostalo _____________________________

19. Koje loše osobine zapažate kod svog župnika? (mogućnost više odgovora)
a) prevelika strogost i autoritarnost u ophođenju s vjernicima
b) sve radi sam i nije otvoren za suradnju
c) površnost i rastresenost u slavlju sakramenata
d) loše pripremljene propovijedi s prenaglašenim moraliziranjem i politiziranjem
e) zatvorenost prema novim crkvenim zajednicama, udruženjima i pokretima
f) ostalo _______________________________________________________

20. Kako biste opisali svoj osobni odnos sa župnikom?
a) odnos je korektan, smatram da mu mogu slobodno pristupiti i iznijeti svoje mišljenje
b) sa župnikom komuniciram samo kad mi je potrebna njegova usluga (krštenje, vjenčanje, sprovod…)
c) smatram da sa župnikom nije moguće komunicirati
d) ostalo _______________________________________

21. Jeste li nekada nešto predložili župniku i je li uvažio vaš prijedlog?

22. Kako vidite službu svoga biskupa u upravljanju biskupijom?

23. Smatrate li da vaša župa dovoljno brine o pripremi mladih za brak, o praćenju mladih supružnika, o potrebama i poteškoćama bračnoga i obiteljskoga života? DA NE

24. Primjećujete li u vašoj župnoj zajednici da se sve više mladih udaljuje od Crkve? Zašto se udaljuju?

25. Što mislite, zašto se sve veći broj mladih teško odlučuje za sklapanje braka?

26. Što bi župna zajednica mogla poduzeti kao odgovor na ove izazove i poteškoće?

27. Ako ste roditelj, na koje načine brinete o vjerskom odgoju svoje djece?

28. Prakticirate li u obitelji zajedničku molitvu?
a) svakodnevno
b) često
c) rijetko
d) nikada

29. Koja je, po vašem mišljenju, naglašenija slika Crkve kod nas?
a) institucija za koju su isključivo odgovorni papa, biskupi i svećenici
b) zajednica svih Kristovih vjernika
30. Kakav je utjecaj Crkve u današnjem društvu?
a) Crkva je previše povezana s vlašću: DA   NE
b) Crkva dobronamjerno kritizira vlast kada je to potrebno.: DA  NE
c) Crkva se udaljila od problema običnih ljudi i vjernika:  DA  NE
d) Crkva bi trebala pokazati više razumijevanja za poteškoće i potrebe današnjih ljudi: DA  NE
e) Crkva ima dobro razvijenu mrežu Caritasa: DA  NE
f) Crkva se treba više angažirati u odgoju i obrazovanju:  DA  NE
g) Glas Crkve treba se više čuti o svim važnim društvenim i političkim pitanjima:  DA  NE
h) Crkva je okrenuta prošlosti i ne snalazi se dobro u suvremenom demokratskom društvu:  DA  NE
i) Ostalo____________________________________

31. Crkva bi trebala ( mogućnost više odgovora)
a) izgrađivati bratski odnos s drugim kršćanskim Crkvama (ekumenizam)
b) razvijati dijalog s pripadnicima drugih religija
c) poštovati i uvažavati ateiste, agnostike, manjine i drukčije stavove
d) biti manje otvorena za dijalog s drugima te isključivo voditi brigu o sebi i svom katoličkom nauku

32. U čemu bi se Crkva trebala mijenjati kako bi bila što bolji glasnik Isusa Krista i njegova evanđelja u današnjem svijetu?
a) U osobnom životu vjernika pojedinca ___________________________________________

b) U životu vaše župne zajednice _________________________________________________

c) Na planu cijele Crkve_________________________________________________________


Povjerenstvo za sinodsko savjetovanje
u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Nadbiskupski ordinarijat
Poljana kneza Trpimira 7
HR-21000 SPLIT

Image
© 2023 | Splitsko-makarska nadbiskupija