Br. 900/2021
Split, 19. studenoga 2021.


XVI. redovita opća skupština Biskupske sinode, koja će se održati u periodu od listopada 2021. do listopada 2023. godine s temom: Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje, odvijat će se, prema planu iznesenom od Tajništva Biskupske sinode i to na razini mjesne, kontinentalne i sveopće Crkve.

Planom Tajništva Biskupske sinode predviđeno je da se do 1. lipnja 2022. god. u biskupijskim zajednicama dovrše procesi vezani za XVI. skupštinu Biskupske sinode. Kako bi se i naša mjesna Crkva mogla što kvalitetnije uključiti u ovaj sinodalni hod sveopće Crkve, uputili smo i Pismo prigodom otvaranja sinodalnoga hoda u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (br. 751/2021 od 12. listopada 2021.) te smo svečano proslavili otvaranje u crkvi Svete Obitelji u Solinu 16. listopada ove godine.

Ovim dokumentom želimo pobliže odrediti članove Nadbiskupijskoga povjerenstva za dijecezansku fazu ove Sinode. Članovi su:

 1. Nediljko Ante ANČIĆ, voditelj;
 2. Don Ratomir VUKOREPA, moderator;
 3. Don Josip PERIŠ;
 4. Fra Ivica JURIĆ;
 5. Don Ante BITUNJAC;
 6. s. Petra ŠAKIĆ;
 7. Gđa. Ana GELO;
 8. Gosp. Dušan VULETIĆ.


Zadaće i rad Nadbiskupijskoga povjerenstva za sinodsko savjetovanje predviđeni su  u dokumentima Biskupske sinoda Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje te između ostalog uključuju sljedeće:

 • Biti veza između nadbiskupije i biskupske konferencije;
 • Biti referentna točka za župe i druge crkvene skupine u nadbiskupiji s obzirom na sinodsko savjetovanje;
 • Pozvati i poticati sve župe, zajednice, udruge i crkvena tijela da sudjeluju u savjetovanju i animirati takva savjetovanja;
 • Ponuditi pomoć, praćenje i ohrabrenje u organiziranju savjetovanja na mjesnoj razini (u župama, zajednicama i dr.)
 • Raspravljati o temama i pitanjima vezanim za sinodalnost te prikupljanje analiza i sinteze rezultata savjetovanja iz cijele nadbiskupije;
 • Pravodobno prikupiti sinteze/doprinose s mjesnog savjetovanja;
 • Analizirati i sintetizirati prikupljene priloge na najviše deset kartica koja će potom biti dostavljena biskupskoj konferenciji do 1. lipnja 2022. god.;
 • Pravodobno poslati dijecezansku sintezu biskupskoj konferenciji.

Povjerenstvo za sinodsko savjetovanje
u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Nadbiskupski ordinarijat
Poljana kneza Trpimira 7
HR-21000 SPLIT

Image
© 2023 | Splitsko-makarska nadbiskupija