Početak sinodskog hoda u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Početak sinodskog hoda u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Sukladno smjernicama Vademecuma za Sinodu o sinodalnosti (2021.-2023.) Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić je krajem studenoga imenovao Nadbiskupsko povjerenstvo od osam članova za sinodsko savjetovanje u našoj nadbiskupiji. Članovi povjerenstva izabrani su iz različitih staleža i skupina vjernika te članova posvećenog života i predstavljaju određeni presjek raznolikih službi i darova Božjeg naroda u našoj mjesnoj Crkvi.

Ovaj tim za provedbu dijecezanske faze Biskupske sinode Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje (listopad 2021. do travnja 2022.) čine sljedeći članovi: Don Nediljko Ante Ančić (voditelj), don Ratomir Vukorepa (moderator), don Josip Periš, fra Ivica Jurić, don Ante Bitunjac, s. Petra Šakić, g-đa Ana Gelo i g. Dušan Vuletić. Svima su dostavljeni materijali Tajništva sinode (Pripravni dokument i Vademecum - Službeni priručnik za slušanje i razlučivanje u mjesnim Crkvama) da ih prouče i upoznaju se sa svojim zadaćama u animiranju sinodskog savjetovanja.

U srijedu 15. prosinca 2021. članovi Povjerenstva imali su svoj prvi zajednički susret sa nadbiskupom Barišićem. Na početku su izmolili posebnu molitvu za uspjeh Sinode: Stojimo pred tobom, Duše Sveti. Nadbiskup je zatim zahvalio svim članovima na spremnosti da surađuju u ovom dijecezanskom tijelu koje će poticati i pratiti duhovnih proces sinodskog hoda, biti referentna točka za župe i druge crkvene skupine vjernika te veza između nadbiskupije i Hrvatske biskupske konferencije.

Zatim jer don Nediljko A. Ančić kratko podsjetio kako se kroz povijest očitovala ova bitna sinodalna dimenzija Crkve, u čemu je posebnost XVI. redovite Sinode biskupa s obzirom na trogodišnje trajanje i tri faze te nakanu da se u sinodski proces slušanja i razlučivanja uključe svi vjernici. Istaknuo je i višekratnu izjavu pape Franje da je put sinodalnosti put koji Bog očekuje od Crkve trećeg tisućljeća te na kraju podsjetio na hodogram predviđenih termina za dijecezansku etapu Sinode.

Nakon toga su sudionici raspravljali o tome kako provesti u djelo smjernice i sugestije iz Vademecuma u našoj nadbiskupiji. Na koji način obuhvatiti što više vjernika i vjerničkih skupina u sinodski proces slušanja i razlučivanja da bismo odgovorili na ona dva temeljna pitanja: Kako se danas u Crkvi ostvaruje zajednički hod u naviještanju evanđelja i na koje nas korake Duh poziva da rastremo kao sinodalna Crkva. Najviše je pozornosti posvećeno predloženim pitanjima iz Službenog priručnika i tome da ih je potrebno prilagoditi našemu crkvenom kontekstu i prilikama mjesne Crkve.

Zaključeno je da četvorica članova Povjerenstva (J. Periš, A. Gelo, s. P. Šakić i D. Vuletić) do 10. siječnja 2022. razrade deset glavnih pitanja iz Vademecuma i prilagode ih našim potrebama. Nakon toga će odmah u siječnju uslijediti susreti nadbiskupa s dekanima, s Pastoralnim vijećem i Prezbiterskim vijećem nadbiskupije, s predstojnicima redovničkih zajednica, laičkih udruga, mladih i crkvenih škola na kojima će se prezentirati aktualizirana pitanja i zamoliti njihove predstavnike da u župama i drugim ustanovama na susretima i sjednicama o tome raspravljaju i pošalju kratka izvješća. Na mrežnim stranicama nadbiskupije uspostavit će se mogućnost odgovora na pitanja o sinodalnosti putem interneta. Članovi povjerenstva bit će pratitelji i animatori ove dijecezanske etape Sinode i na kraju će na temelju pristiglih izvješća iz župa i drugih crkvenih ustanova sastaviti skupno izvješće od deset stranica te ga dostaviti Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Nadbiskup je na kraju zahvalio svim sudionicima na njihovu dolasku i na mislima i sugestijama koje su dali na početku sinodskog hoda u našoj nadbiskupiji.

Na početku sinodskog hoda ne bi bilo dobro izgubiti iz vida zaključnu misao pape Franje iz Pripremnog dokumenta:

“Podsjećamo da svrha Sinode,
pa tako ni ovog savjetovanja,
nije izrada dokumenata, nego ‘dati da se probude snovi,
probuditi proroštva i vizije, dati nadi da procvjeta,
potaknuti povjerenje, poviti rane, ispreplesti odnose,
oživjeti zoru nade,
učiti jedan od drugih i stvarati pozitivan imaginarij koji će prosvijetliti umove,
zagrijati srca, vratiti snagu mišicama‘”.


Povjerenstvo za sinodsko savjetovanje
u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Nadbiskupski ordinarijat
Poljana kneza Trpimira 7
HR-21000 SPLIT

Image
© 2023 | Splitsko-makarska nadbiskupija